top of page

REGLAMENT GENERAL

- Els corredors menors d'edat hauran de presentar un permís dels pares o tutors conforme aquests es fan responsables de la participació del menor i descarreguen de responsabilitats els organitzadors de la cursa. En cas de ser menors de 14 anys hauran de córrer acompanyats d'un adult.

- No s’admetrà la participació de gossos manifestament perillosos (no ens referim a races sinó a exemplars concrets). Els gossos conflictius (no perillosos), és a dir aquells que tenen reaccions estranyes davant altres gossos en determinades circumstàncies, hauran de prendre la sortida amb morrió o bé fer-ho en darrer lloc.

- El participant autoritza la reproducció d’imatges seves i del seu gos en les plataformes que l’organització utilitzi per difondre i publicar aquest esdeveniment. 

 

REGLAMENT ESPECÍFIC DOGSTACLE

- La Dogstacle és un recorregut que es realitzarà en un espai limitat  i en terreny divers amb obstacles que caldrà superar. 

- Tots els corredors tindràn un microxip per cronometrar el temps de la prova que caldrà activar a l’inici i llegir al final als punts habilitats per tal efecte.

- Els participants han de portar el dorsal visible durant tota la prova.

- Només es podrà participar a la Dogstacle amb arnès de gos esportiu , línia de tir i arnès de cintura pel conductor. Mai amb collar, corretges extensibles, d’escanyament o càstig ni arnès de passeig.

- Es podrà participar a la Dogstacle amb el mateix gos que a la cursa o a la caminada o amb un de diferent.

- Categories: 

    - masculí / femení (3 premis per cada categoria).

    - <15Kg

- La classificació final es farà sumant el temps amb què es realitza el recorregut i els segons que es penalitzaran a cada prova no superada

 • La prova constarà de 13 obstacles que cal superar amb les següents condicions:

  • no es permet estirar del gos ni empènyer-lo, no es pot forçar físicament el gos a superar un obstacle.

  • si una prova no pot ser superada es passarà de llarg i es penalitzarà en el temps final.

  • es permet l’ús del looring o ajuts amb premis per superar cada obstacle.

  • no es permet parlar malament o cridar el gos, recorda que la Dogstacle és una prova on demostrar la confiança i la bona relació entre el gos i el seu portador.

  • cada prova serà controlada per un voluntari que donarà indicacions en cas necessari i valorarà la forma amb què es supera l’obstacle. En cas que no sigui superat correctament el dorsal del participant serà anotat per sumar la penalització pertinent.

  • la penalització d’una prova no superada serà en forma de temps, afegint 30 segons a cada prova no superada.

  • si la prova es supera agafant el gos en braços es rebrà igualment penalaització

  • El controlador de l’obstacle serà qui determinarà si aquest s’ha superat adequadament o no.

- El conductor del gos serà el responsable que aquest no es faci mal ni ocasioni danys a altres participants o a l’entorn. 

Control dels gossos:

- El participant serà responsable del seu gos en tot moment, des de l’arribada al lloc de la caminada fins que marxi.

- Tots els gossos participants de la cursa hauran d’estar identificats amb microxip i vacunats amb la Vacuna Tetravalent (Brom, parvovirosi, parainfluenza, hepatitis) i l'antiràbica amb menys d’un any d’antelació. 

- L'edat mínima per participar serà de 6 mesos peòr els menors d'un any cal que no vagin corrent per evitar lesions del gos.

- No es permeten gossos sense lligar ni abans, ni durant, ni després de la cursa.

- Els excrements dels gossos han de ser recollits pels seus propietaris. 

- Qualsevol corredor que maltracti física o verbalment al gos, que falti al respecte a altres corredors o organitzadors pot ser expulsat.

INSCRIPCIONS:

- El preu de la inscripció anticipada  inclou xip de crono + entrepà + beguda + obsequi + assegurança pel corredor.

- Es podran fer inscripcions el mateix dia pero no tindran opció a cronometrar.

- Es podrà àparticipar de forma individual o en equips. Els equips es no tenen límit de guies ni gossos però nomésé es cronometrarà un sol membre que haurà d'arribar juntament amb la resta de l'equip. Faran la sortida al final.

- No es podran fer devolucions de les inscripcions un cop efectuades ni es retornaran els diners en cas de suspensió de la cursa per motius aliens a la pròpia organització. En cas de no presentació a la prova o de suspensió per força major, els diners seran destinats a la protectora amb qui col·laborem.

En inscriure’s a la Dogstacle el participant declara ser coneixedor i acceptar el present reglament i el propi de la prova. 

bottom of page