REGLAMENT GENERAL

- Els corredors menors d'edat hauran de presentar un permís dels pares o tutors conforme aquests es fan responsables de la participació del menor i descarreguen de responsabilitats els organitzadors de la cursa. En cas de ser menors de 14 anys hauran de córrer acompanyats d'un adult.

- No s’admetrà la participació de gossos manifestament perillosos (no ens referim a races sinó a exemplars concrets). Els gossos conflictius (no perillosos), és a dir aquells que tenen reaccions estranyes davant altres gossos en determinades circumstàncies, hauran de prendre la sortida amb morrió o bé fer-ho en darrer lloc.

- El participant autoritza la reproducció d’imatges seves i del seu gos en les plataformes que l’organització utilitzi per difondre i publicar aquest esdeveniment. 

 

REGLAMENT ESPECÍFIC DOGSTACLE

- La Dogstacle és un recorregut que es realitzarà en un espai limitat  i en terreny divers amb 10 obstacles que caldrà superar. 

- Tots els corredors tindràn un microxip per cronometrar el temps de la prova que caldrà activar a l’inici i llegir al final als punts habilitats per tal efecte.

- Els participants han de portar el dorsal visible durant tota la prova.

- Només es podrà participar a la Dogstacle amb arnès de gos esportiu , línia de tir i arnès de cintura pel conductor. Mai amb collar, corretges extensibles, d’escanyament o càstig ni arnès de passeig.

- Es podrà participar a la Dogstacle amb el mateix gos que a la cursa o a la caminada o amb un de diferent.

- Categories: 

    - masculí / femení (3 premis per cada categoria).

- La classificació final es farà sumant el temps amb què es realitza el recorregut i els segons que es penalitzaran a cada prova no superada

 • La prova constarà de 10 obstacles que cal superar amb les següents condicions:

  • no es permet estirar del gos ni empènyer-lo, no es pot forçar físicament el gos a superar un obstacle.

  • si una prova no pot ser superada es passarà de llarg i es penalitzarà en el temps final.

  • es permet l’ús del looring o ajuts amb premis per superar cada obstacle.

  • no es permet parlar malament o cridar el gos, recorda que la Dogstacle és una prova on demostrar la confiança i la bona relació entre el gos i el seu portador.

  • el temps màxim de superació de cada prova serà -…..-.-,..

  • cada prova serà controlada per un voluntari que donarà indicacions en cas necessari i valorarà la forma amb què es supera l’obstacle. En cas que no sigui superat correctament el dorsal del participant serà anotat per sumar la penalització pertinent.

  • la penalització d’una prova no superada serà en forma de temps, afegint 30 segons a cada prova no superada.

  • si la prova es supera agafant el gos en braços es rebrà igualment penalaització

  • El controlador de l’obstacle serà qui determinarà si aquest s’ha superat adequadament o no.

- El conductor del gos serà el responsable que aquest no es faci mal ni ocasioni danys a altres participants o a l’entorn. 

Control dels gossos:

- El participant serà responsable del seu gos en tot moment, des de l’arribada al lloc de la caminada fins que marxi.

- No es permeten gossos sense lligar ni abans, ni durant, ni després de la cursa.

- Els excrements dels gossos han de ser recollits pels seus propietaris. 

- Es recomana tenir el gos vacunat per participar a la Dogstacle.

- Qualsevol corredor que maltracti física o verbalment al gos, que falti al respecte a altres corredors o organitzadors pot ser expulsat.

INSCRIPCIONS:

- El preu de la inscripció anticipada  inclou entrepà + beguda + obsequi + assegurança pel corredor.

En inscriure’s a la Dogstacle el participant declara ser coneixedor i acceptar el present reglament i el propi de la prova. 

 • Black Instagram Icon